LĐLĐ Quảng Nam: Tặng quà cho gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động

LĐLĐ trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top