LĐLĐ Quảng Nam: Phát động cuộc thi tìm hiểu an toàn, vệ sinh lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top