LĐLĐ Quảng Nam: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kết thỏa thuận với Công ty Bảo hiểm PVI. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kết thỏa thuận với Công ty Bảo hiểm PVI. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kết thỏa thuận với Công ty Bảo hiểm PVI. Ảnh: Thanh Chung
Lên top