LĐLĐ Quảng Bình: Xây nhà nội trú cho giáo viên tại trường học cho đồng bào Rục

Đây là công trình rất có ý nghĩa với giáo viên và học sinh đồng bào Rục tại huyện Minh Hóa. Ảnh: Lê Phi Long
Đây là công trình rất có ý nghĩa với giáo viên và học sinh đồng bào Rục tại huyện Minh Hóa. Ảnh: Lê Phi Long
Đây là công trình rất có ý nghĩa với giáo viên và học sinh đồng bào Rục tại huyện Minh Hóa. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top