LĐLĐ Quảng Bình: Xây dựng nhà nội trú cho giáo viên tại điểm trường “4 không”

Dân làng bản Sắt và giáo viên nhà trường vui mừng khi nhà nội trú cho giáo viên được khởi công. Ảnh: Lê Phi Long
Dân làng bản Sắt và giáo viên nhà trường vui mừng khi nhà nội trú cho giáo viên được khởi công. Ảnh: Lê Phi Long
Dân làng bản Sắt và giáo viên nhà trường vui mừng khi nhà nội trú cho giáo viên được khởi công. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top