LĐLĐ Quảng Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết quy chế phối hợp

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh:  Lê Phi Long
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top