LĐLĐ Quảng Bình: Tuyên truyền luật bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Võ Văn Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Võ Văn Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Võ Văn Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top