LĐLĐ Quảng Bình: Trao tặng cờ Tổ quốc cho 2 nghiệp đoàn nghề cá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao tận tay những lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao tận tay những lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao tận tay những lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top