LĐLĐ Quảng Bình: Thăm và hỗ trợ các trường học thiệt hại do bão số 10

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Trường Mầm non Quảng Tiến. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Trường Mầm non Quảng Tiến. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Trường Mầm non Quảng Tiến. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top