LĐLĐ Quảng Bình thăm người dân và trường học bị thiệt hại do mưa lũ

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ và động viên gia đình chị Hồ Thị Chăn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ và động viên gia đình chị Hồ Thị Chăn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ và động viên gia đình chị Hồ Thị Chăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top