LĐLĐ Quảng Bình tặng hoa các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tặng hoa, chúc mừng Công ty Xăng dầu Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tặng hoa, chúc mừng Công ty Xăng dầu Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long