LĐLĐ Quảng Bình phối hợp công tác để bảo vệ quyền lợi người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Sở LĐTBXH, lãnh đạo BHXH tỉnh cùng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Sở LĐTBXH, lãnh đạo BHXH tỉnh cùng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Sở LĐTBXH, lãnh đạo BHXH tỉnh cùng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top