LĐLĐ Quảng Bình: Phát động quyên góp ủng hộ học sinh vùng biển khó khăn