LĐLĐ Quảng Bình kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do mưa lũ

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do mưa lũ tại thị xã Ba Đồn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do mưa lũ tại thị xã Ba Đồn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Quang Long trao hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do mưa lũ tại thị xã Ba Đồn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top