LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ LĐLĐ Bắc Giang 30 triệu đồng chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top