LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ kinh phí chăm lo bữa ăn cho dân ở khu cách ly

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao hỗ trợ tại khu cách ly. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao hỗ trợ tại khu cách ly. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao hỗ trợ tại khu cách ly. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top