LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ công nhân các địa phương bị dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LPL
Lên top