LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ cán bộ y tế chống dịch tại TP.HCM

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ cho đoàn cán bộ y tế Quảng Bình vào TP.HCM chống dịch cuối tháng 7.2021. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ cho đoàn cán bộ y tế Quảng Bình vào TP.HCM chống dịch cuối tháng 7.2021. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ cho đoàn cán bộ y tế Quảng Bình vào TP.HCM chống dịch cuối tháng 7.2021. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top