LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ các trường học xã bị thiệt hại do lũ