LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ 30 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và trao quà cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trường quân sự tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và trao quà cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trường quân sự tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình thăm và trao quà cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trường quân sự tỉnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top