Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ 130 triệu đồng các trường học khắc phục lũ lụt