LĐLĐ Quảng Bình chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình chúc mừng Sở Y tế Quảng Bình nhân ngày 27.2. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình chúc mừng Sở Y tế Quảng Bình nhân ngày 27.2. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình chúc mừng Sở Y tế Quảng Bình nhân ngày 27.2. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top