Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn