LĐLĐ Quảng Bình: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình báo cáo những nội dung chính diễn ra tại Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình báo cáo những nội dung chính diễn ra tại Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình báo cáo những nội dung chính diễn ra tại Đại hội. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top