LĐLĐ Quảng Bình bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Đăng Mậu. Ảnh: LPL
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Đăng Mậu. Ảnh: LPL
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Đăng Mậu. Ảnh: LPL
Lên top