LĐLĐ Quảng Bình: Bàn giao nhà nội trú cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình và phòng GDĐT huyện Bố Trạch bàn giao nhà nội trú cho giáo viên. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình và phòng GDĐT huyện Bố Trạch bàn giao nhà nội trú cho giáo viên. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình và phòng GDĐT huyện Bố Trạch bàn giao nhà nội trú cho giáo viên. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top