LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C. Ảnh: LĐLĐ T.X
LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C. Ảnh: LĐLĐ T.X
LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C. Ảnh: LĐLĐ T.X
Lên top