LĐLĐ quận Thanh Khê (Đà Nẵng): Khẳng định chất lượng hoạt động của tổ công đoàn