LĐLĐ Quận Tân Phú thành lập thêm hai nghiệp đoàn

Các đoàn viên nghiệp đoàn trong ngày ra mắt. Ảnh Đức Long
Các đoàn viên nghiệp đoàn trong ngày ra mắt. Ảnh Đức Long
Các đoàn viên nghiệp đoàn trong ngày ra mắt. Ảnh Đức Long
Lên top