LĐLĐ quận Sơn Trà: Tuyên dương 27 tập thể và 30 cá nhân điển hình

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top