LĐLĐ quận Sơn Trà: Khai mạc giải thể thao năm 2020

Lễ khai mạc giải thể thao năm 2020 của LĐLĐ quận Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hùng
Lễ khai mạc giải thể thao năm 2020 của LĐLĐ quận Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hùng
Lễ khai mạc giải thể thao năm 2020 của LĐLĐ quận Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top