LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội): Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Thế Long. Ảnh: LĐLĐ quận Long Biên cung cấp.
Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Thế Long. Ảnh: LĐLĐ quận Long Biên cung cấp.
Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Thế Long. Ảnh: LĐLĐ quận Long Biên cung cấp.
Lên top