LĐLĐ quận Long Biên: Đánh giá thi đua trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch

Tại buổi đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua các CĐCS khối phường 6 tháng năm 2018 do LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội) tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Tại buổi đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua các CĐCS khối phường 6 tháng năm 2018 do LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội) tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Tại buổi đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua các CĐCS khối phường 6 tháng năm 2018 do LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội) tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM