LĐLĐ quận Long Biên bàn giao Mái ấm Công đoàn

Bàn giao Mái ấm Công đoàn tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Mầm non Hồng Tiến. Ảnh: CĐQ
Bàn giao Mái ấm Công đoàn tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Mầm non Hồng Tiến. Ảnh: CĐQ
Bàn giao Mái ấm Công đoàn tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân Trường Mầm non Hồng Tiến. Ảnh: CĐQ
Lên top