LĐLĐ quận Liên Chiểu: Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 3

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ III của LĐLĐ quận Liên Chiểu. Ảnh: Thanh Hùng
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ III của LĐLĐ quận Liên Chiểu. Ảnh: Thanh Hùng
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ III của LĐLĐ quận Liên Chiểu. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top