LĐLĐ quận Liên Chiểu ký kết với doanh nghiệp thực hiện phúc lợi cho đoàn viên CĐ

LĐLĐ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ký kết với doanh nghiệp thực hiện phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: XH
LĐLĐ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ký kết với doanh nghiệp thực hiện phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: XH