LĐLĐ quận Lê Chân (Hải Phòng): 49 lao động giỏi-lao động sáng tạo năm 2020

Liên đoàn Lao động quận Lê Chân khen thưởng 3 cá nhân được Bằng Lao động sáng tạo năm 2019. Ảnh Mai Dung
Liên đoàn Lao động quận Lê Chân khen thưởng 3 cá nhân được Bằng Lao động sáng tạo năm 2019. Ảnh Mai Dung
Liên đoàn Lao động quận Lê Chân khen thưởng 3 cá nhân được Bằng Lao động sáng tạo năm 2019. Ảnh Mai Dung
Lên top