LĐLĐ quận Hồng Bàng: Tặng đoàn viên 4.000 khẩu trang in logo công đoàn

LĐLĐ quận Hồng Bàng trao 1.000 khẩu trang, 20 lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn tặng đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nhất Ly. Ảnh MD
LĐLĐ quận Hồng Bàng trao 1.000 khẩu trang, 20 lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn tặng đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nhất Ly. Ảnh MD
LĐLĐ quận Hồng Bàng trao 1.000 khẩu trang, 20 lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn tặng đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nhất Ly. Ảnh MD
Lên top