LĐLĐ quận Hồng Bàng: Nâng cao hiệu quả phòng dịch COVID-19 tại cơ sở

Các đại biểu bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh ĐL
Các đại biểu bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh ĐL
Các đại biểu bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh ĐL
Lên top