LĐLĐ quận Hồng Bàng: Biểu dương 60 lao động giỏi tiêu biểu 2019

Lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng khen thưởng 60 lao động giỏi tiêu biểu 2019. Ảnh: MD
Lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng khen thưởng 60 lao động giỏi tiêu biểu 2019. Ảnh: MD
Lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng khen thưởng 60 lao động giỏi tiêu biểu 2019. Ảnh: MD
Lên top