Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ quận Hải Châu (Đà Nẵng): Hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở