LĐLĐ quận Hải Châu: Biểu dương 95 tập thể, cá nhân điển hình

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top