LĐLĐ quận Hà Đông (TP. Hà Nội): Gần 400 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thao năm 2018

Các đoàn tham gia hội thao nhận Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các đoàn tham gia hội thao nhận Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các đoàn tham gia hội thao nhận Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top