LĐLĐ quận Đống Đa phấn đấu trong thực hiện thu, trích nộp kinh phí

Trao khen thưởng thành tích trong công tác trích nộp kinh phí Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐQ
Trao khen thưởng thành tích trong công tác trích nộp kinh phí Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐQ
Trao khen thưởng thành tích trong công tác trích nộp kinh phí Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐQ
Lên top