LĐLĐ quận Đống Đa (Hà Nội): Vượt 30% về chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị, tập thể và cá nhân. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị, tập thể và cá nhân. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị, tập thể và cá nhân. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top