LĐLĐ quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp xét nghiệm COVID-19 cho người lao động

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho gần 500 người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho gần 500 người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho gần 500 người lao động. Ảnh: CĐQ
Lên top