LĐLĐ quận Bình Thủy: Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đại diện Ban Tổ chức LĐLĐ TP.Cần Thơ tiến hành phổ biến dự thảo hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.T
Đại diện Ban Tổ chức LĐLĐ TP.Cần Thơ tiến hành phổ biến dự thảo hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.T
Đại diện Ban Tổ chức LĐLĐ TP.Cần Thơ tiến hành phổ biến dự thảo hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: B.T
Lên top