LĐLĐ quận Bình Thạnh: Tuyên dương 185 cá nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Đại diện LĐLĐ quận Bình Thạnh trao giấy chứng nhận và quà tặng cho CNVCLĐ được tuyên dương. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Đại diện LĐLĐ quận Bình Thạnh trao giấy chứng nhận và quà tặng cho CNVCLĐ được tuyên dương. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Đại diện LĐLĐ quận Bình Thạnh trao giấy chứng nhận và quà tặng cho CNVCLĐ được tuyên dương. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Lên top