LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động. Ảnh: CĐQ
Lên top