LĐLĐ quận Ba Đình trao Mái ấm Công đoàn đầu tiên trong năm 2020

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: CĐHN
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: CĐHN
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ. Ảnh: CĐHN
Lên top